Werkgroep Verkeer van Stichting Thorn 2030 
 
Verkeersoverlast is een belangrijk item in de balans tussen wonen, werken en recreëren in Thorn. Inwoners, ondernemers en culturele instellingen zullen niet op dezelfde manier naar verkeersoverlast kijken en het is belangrijk om hun belangen in evenwicht te brengen en te houden.
Naar aanleiding van individuele initiatieven van inwoners en de behoefte aan evaluatie van de gedeeltelijke afsluiting van de Hoogstraat in de zomer van 2020, heeft het bestuur van de Stichting Thorn 2030 een werkgroep Verkeer geformeerd. 
 
Doel
  • Het verzamelen van de ervaringen van de gedeeltelijke afsluiting van de Hoogstraat in de zomer 2020.
  • Het in beeld brengen van de verkeersoverlast in het historisch centrum.
  • In overleg met de deskundige van de gemeente en betrokken inwoners te komen tot een voorstel voor een verkeerscirculatieplan.
  • Het verkeerscirculatieplan bespreken met de inwoners en hun reacties meenemen in een aangepast voorstel.                                                                                                    
Samenstelling 

De werkgroep Verkeer is samengesteld uit de volgende personen:  
 
Frans Tonnaer  
Riëtte van Delft 
Pierre Hendrikx 
Rinus Reefman    
 
Graag willen we deze werkgroep uitbreiden met betrokken inwoners.
Indien u interesse heeft om hierover mee te praten en denken kunt u een mail sturen naar verkeer@thorn2030.nl 
 
Wij houden u op de hoogte van de verdere stappen en ontwikkelingen via deze site. Vragen over dit onderwerp kunt u nog altijd richten aan verkeer@thorn2030.nl
 
 
Tijdpad  
   
  • In de derde week van december besprak de werkgroep de ingekomen reacties van de inwoners en bekeek welke aanpassingen van het verkeerscirculatieplan hieruit te destilleren waren. 
  • In februari 2021 besprak het bestuur van de Stichting Thorn 2030 het verkeersplan, de voorgestelde aanpassingen en andere reacties vanuit de Thorner gemeenschap. Daar waar nodig heeft het bestuur beslist over aanpassingen van het oorspronkelijke plan.
  • Het aangepaste plan is op de website gepubliceerd en aangeboden aan de gemeente.
  • Op 24 maart 2021 is het plan besproken met ambtenaar en wethouders van de gemeente.
  • Voorjaar 2021 in samenspraak met verkeersdeskundige van de gemeente en met betrokken inwoners van Thorn komen tot een aangepast plan dat weer wordt voorgelegd aan alle inwoners via de website.
  • Via de website zullen wij u op de hoogte houden van de resultaten en ontwikkelingen.