Verkeerscirculatieplan 'Levendig maar leefbaar Thorn'
 
Voorwoord
 
Onderstaande analyse van de verkeersoverlast en aanbevelingen is tot stand gekomen op initiatief van Stichting Thorn 2030.
Samen met een aantal inwoners uit de historische kern en vertegenwoordigers van ' Horeca Thorn ' hebben wij
een inventarisatie gemaakt van de meest voorkomende klachten en wensen van inwoners in de kern m.b.t. de huidige verkeerssituatie.   
 
Analyse verkeersoverlast historische kern
 
Snelheid
Er wordt structureel te hard gereden. De 30 km wordt met grote regelmaat overschreden. In de vroege ochtend en
namiddag is met name het woon- werk verkeer van en naar België de grote boosdoener. Overdag en in de avonduren
zijn het met name de locals.
Door de combinatie van hoge snelheid, de smalle (zij) straatjes en de vele toeristen , ontstaan er gevaarlijke situaties. 
 
Geluidsoverlast
Door de steeds zwaarder wordende auto’s en o.a. het groeiende aantal bestelbussen van koeriersdiensten, ontstaat op
de wegen van klinkers maar vooral op de wegen van maaskeien een grote geluidsoverlast.
Door de smalle straten kan het geluid niet weg en wordt soms zelfs versterkt. Ramen kunnen niet geopend worden
en zelfs dubbel glas is vaak niet afdoende om het geluid buiten te houden. 
 
Schadelijk trillingen
De auto’s en bestelbussen veroorzaken zware trillingen die niet alleen storend zijn voor de aanwonenden, maar ook
schadelijk zijn voor de historische gebouwen. De fundamenten zijn niet berekend op dit soort zware belastingen.  
 
Negeren van verkeersborden
De Hoogstraat en Kerkberg zijn eenrichtingsverkeer. Met name locals houden zich hier niet aan, waardoor irritaties
ontstaan bij de andere weggebruikers. 
 
Verkeersintensiteit
Het woon -werkverkeer, het locale verkeer en het toeristische verkeer zijn een te grote belasting voor de historische kern.
Thorn wordt door toeristen, motorclubs , wielrenners, campers, en oldtimerverenigingen graag bezocht en ‘vereerd’
met een ritje door de historische kern. De stoepen in de kern zijn smal of ontbreken helemaal. De wandelaars worden
daarom gedwongen om op de weg te lopen. Met name bij de terrassen heeft dit in het verleden tot gevaarlijke
situaties geleid.
Verder is te verwachten dat het project " Maasresidence Thorn " voor een extra verkeersbelasting zal zorgen . 
 
Evaluatie tijdelijke afsluiting van de Hoogstraat  
 
De tijdelijke afsluiting heeft voor de Hoogstraat duidelijk voordelen opgeleverd. Het leefgenot voor de aanwonenden
is aanzienlijk verbeterd.De toeristen kunnen vrij en veilig rondlopen.
De verbrede terrassen en de straten vrij van autoverkeer bieden nu een veilige en rustige omgeving voor de
voetgangers en de terrasbezoekers.  De bevoorrading van de winkels en horeca heeft zonder problemen plaats
kunnen vinden. 
 
Echter, de afsluiting van de Hoogstraat en de daarbij behorende omleiding hebben voor een verplaatsing van de
verkeersoverlast gezorgd. Ofschoon de totale verkeersintensiteit door de kern minder is geworden,heeft de omleiding in
o.a de Vinkenstraat, Wijngaard,  Kerkberg, en Bogenstraat voor een te grote belasting gezorgd. Met name de kruising
Kerkberg / Hoogstraat ter hoogte van de terrassen en het stuk van Hoogstraat  ingang Bogenstraat is gevaarlijk.
Ook het voetpad Onder de bomen vraagt aandacht. Doordat wielrenners niet meer onbelemmerd over de Hoogstraat
langs de terrassen kunnen, gebruiken zij nu het voetpad. Dit tot grote irritatie van de voetgangers.   
 
De intentie van dit verbetervoorstel is een rustige en veilige omgeving te creëren voor het
wandelend en fietsend publiek, de middenstand en de inwoners van Thorn. 

Uitgangspunten voor de hieronder genoemde aanbevelingen zijn dat het doorgaand verkeer ( auto’s en motoren) door
de kern zoveel mogelijk geweerd zouden moeten worden, de inwoners hun huis gewoon met de auto kunnen bereiken,
de horeca en middenstand meer de ruimte krijgen en gewoon bevoorraad kunnen worden. Ook moet elk huis voor
hulpverleners bereikbaar blijven. Bij de toeristen mag niet het gevoel ontstaan dat men niet welkom is.
De voorgestelde aanbevelingen zijn bedoeld facilitair te zijn aan de bezoekers en moeten leiden tot verbetering
van het woongenot van de inwoners van de historische kern.
 
Kortom " een levendig maar leefbaar Thorn”.  
 
Aanbevelingen
 
Geadviseerd wordt :
 
Hoogstraat
Deze straat wordt een doodlopende straat , uitsluitend bestemmingsverkeer (m.u.v. fietsers)
Afsluiten voor auto’s en motoren middels het plaatsen van een paaltje ter hoogte van huis nr 20. 
 
Daalstraat 
Deze straat wordt eenrichtingsverkeer ( m.u.v. fietsers)
Daalstraat vanuit de Wijngaard de borden ‘ Eenrichtingsverkeer‘  (m.u.v fietsers)  
 
Vinkenstraat
Deze straat uitsluitend voor bestemmingsverkeer , eenrichtingsstraat ( m.u.v fietsers )  
 
Akkerwal
Wordt eenrichtingsverkeer, uitsluitend bestemmingsverkeer (m.u.v. fietsers) 
Gekozen is voor eenrichtingsverkeer omdat dit rust in de straat brengt.
 
Bogenstraat
Wordt doodlopende straat, uitsluitend bestemmingsverkeer ( m.u.v. fietsers) 30 meter voor De Pannenkoekenbakker
de weg afsluiten met een paaltje. De aanwonenden kunnen hun auto keren ter hoogte van de Harmoniezaal. 
 
Steeg
Wordt doodlopende straat, uitsluitend bestemmingsverkeer ( m.u.v. fietsers) 
 
Trippaardstraat 
Wordt doodlopende straat, uitsluitend bestemmingsverkeer ( m.u.v. fietsers) Circa 30 meter voor het Fletcher hotel
de weg afsluiten met een paaltje. De bewoners kunnen hun auto draaien in de bocht en halverwege de straat ter hoogte
van De Nachtegaal. 
 
Waterstraat
Wordt doodlopende straat, uitsluitend bestemmingsverkeer ( m.u.v. fietsers) 
 
Hofstraat
25 meter voor Grand-Café ‘ t Stift de weg afsluiten met een paaltje. 
 
Kerkberg
De doorgang Wijngaard / Kerkberg afsluiten met een paaltje.  
 
Kloosterberg 
De Kloosterberg is smal en bochtig en eigenlijk niet geschikt voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer rijdt direct langs de voordeuren van de huizen. Door de muren aan beide kanten kan het geluid nergens naar toe en dit is extra belastend voor de aanwonenden. Ook kruist de weg de veel gebruikte voetgangerszone Onder de bomen.
Gedurende de afsluiting van de Hoogstraat tijdens de zomer werd de Kloosterberg nog meer belast! Daarom wordt voorgesteld
de Kloosterberg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer komende van de Wijngaard door middel van een verkeerspaaltje.
De aanwonenden kunnen hun huis bereiken via de Waterstraat. 
 
Wilhelminalaan
Wordt eenrichtingsverkeer ( m.u.v fietsers) 
Gekozen is voor eenrichtingsverkeer omdat dit rust in de straat brengt.
 
Holstraat
Wordt doodlopende straat ( m.u.v. fietsers ) , uitsluitend bestemmingsverkeer. 
 
Kessenicherweg
De Kessenicherweg wordt door veel fietsers en wandelaars gebruikt. Op deze weg wordt door automobilisten vaak
hard gereden. De weg heeft onoverzichtelijke bochten en er zijn geen fietspaden en stoepen. De weg is voor fietsers en
voetgangers gevaarlijk. Ook wordt deze weg door met name Belgen gebruikt voor woon-werkverkeer, om te komen winkelen
en voor het bezoeken van Thorn in plaats van de Napoleonsweg te gebruiken. Voorstel is om deze weg ter hoogte van
de grens af te sluiten door middel van een paaltje. 
 
Wal/ Casino/Steegputstraat/ Meers
Om deze weg enigszins te ontlasten zou het zinvol zijn om aan de westkant van Thorn een parkeerplaats te hebben.
Nu rijden de bezoekers die uit de richting Ittervoort komen naar de parkeerplaats aan de oostkant van Thorn.
Bij het verlaten van Thorn rijdt men voor de 2de maal over Wal, Casino Steegputstraat en Meers.
Bovendien, het project " Maasresidence Thorn " zal naar alle waarschijnlijkheid  tot een nog grotere belasting leiden.
Een rondweg om Thorn heen zou de bewoners van Wal, Casino, Steegputstraat en Meers de noodzakelijke rust geven.   
 
Maximum snelheid
De maximum snelheid van 30 km is in de oude kern te hoog ( geluid, trillingen en toerisme). 15 km is op de straten
met klinkers en maaskeien het maximum toelaatbare.   
 
Voetgangersgebied
De autovrije zone rond de terrassen zou voetgangersgebied moeten worden. Dit betekent dat brommers en fietsers
moeten afstappen.(Brommers en wielrenners zorgen nu rondom de terrassen geregeld  voor de nodige overlast).  
 
Stalling van fietsen, scooters en motoren
Afgelopen zomer hebben de grote aantallen geparkeerde fietsen , scooters en motoren tot opstoppingen geleid op
o.a. Kerkberg en rondom de terrassen. Ook ontstond daardoor een bijzonder rommelige situatie die onwenselijk is
voor het beeld dat wij als Thorn willen uitdragen. Dit probleem kan worden opgelost door het realiseren van een stalling.
De eigenaren van de fietsen etc zullen alleen gebruik maken van een stalling wanneer deze een zekere mate van
veiligheid biedt, vandaar het voorstel voor een bewaakte stalling, eventueel tegen een geringe vergoeding. 
 
Een geschikte locatie zou de parkeerplaats aan de Waterstraat kunnen zijn. De camperparkeerplaats zou dan moeten
wijken naar de parkeerplaats bij de Grote Hegge.
De komende weken zal nog  gekeken worden naar mogelijke alternatieven dichterbij de (autovrije)kern.  
 
Verkeerspaaltjes
Alle verkeerspaaltjes moeten demontabel zijn door bv een ( driehoek ) sleutel ingeval van calamiteiten, optochten ,
begrafenissen etc.
In enkele gevallen zullen ook aanvullende " obstakels” geplaatst moeten worden omdat men anders om de paaltjes
heen zal rijden.  
 
Welkomstbord
Geadviseerd wordt om zowel aan de oost- als westkant van Thorn een groot bord te plaatsen in het Nederlands en
Duits met daarop b.v. de volgende tekst:   
 
Welkom in het " witte stadje”  Thorn. De historische kern is autovrij. Voor parkeren volg P 
 
Zie Plattegrond verkeersplan voor het overzicht van bovengenoemde aanbevelingen.

Stichting Thorn 2030 , oktober 2020         
 
  
Voor vragen over het verkeerscirculatieplan kunt u mailen naar :