Hier komt binnenkort het bijgestelde verkeerscirculatieplan waarin de uitkomsten worden meegenomen van de bespreking van 24 maart 2021 met vertegenwoordigers van de gemeente Maasgouw.

 
Het verkeerscirculatieplan dat op 24 maart 2021 werd besproken kunt u hier nog lezen.