Onderstaand ziet u wanneer en wat we met de vertegenwoordigers van de gemeente Maasgouw hebben besproken.
Zoals u kunt zien zijn de gesprekken positief verlopen.
De gemeente vindt het belangrijk dat het verkeersplan door de inwoners van Thorn breed wordt gedragen.
Daarom hebben we afgesproken om begin november 2020 een huis-aan-huis folder te verspreiden die de inwoners attent maakt op de website en hen zodoende informeert en de mogelijkheid biedt om mee te denken.   
 
 
Gesprek vertegenwoordigers Stichting Thorn 2030 met beleidsmedewerkers gemeente Maasgouw op
15 september 2020:
 
 • Conceptnotitie ‘Levendig maar leefbaar Thorn’ met bijbehorende tekening van beoogde verkeerssituatie is een goede aanzet voor verdere discussie over het verkeersluw maken van de historische kern van Thorn
 • Bevat reële en haalbare maatregelen
 • De te treffen voorzieningen (borden etc.) moeten nog nader worden bekeken
 • De functies van de verschillende parkeerplaatsen moeten nog nader worden bepaald (auto’s, motoren en fietsen, campers)
 • Er wordt de aandacht op gevestigd dat er plannen zijn om de Meers en Casino op te breken en op te knappen
 • In dat verband is het van belang alternatieve verkeersroutes te bekijken. Ook een eventuele rondweg om de kern van Thorn te ontlasten
 • Belangrijk is het om draagvlak te vinden bij de bewoners van Thorn
 • Belangrijk is op korte termijn de bestuurders te informeren over de plannen 
 
Videovergadering vertegenwoordigers Stichting Thorn 2030 met wethouders Lalieu en Snijckers gemeente Maasgouw op 8 oktober 2020:
 
 • Wethouders hebben met veel interesse kennis genomen van de conceptnotitie ‘Levendig maar leefbaar Thorn’
 • Zij vinden het een goede zaak dat de Stichting Thorn 2030 dit initiatief van de ondernemers begeleidt met speciale aandacht voor de leefbaarheid van Thorn. De gemeente wil deze samenwerking stimuleren
 • De wethouders vinden het belangrijk dat het draagvlak bij de bewoners voor de plannen wordt gemeten; niet alleen van de historische kern maar van geheel Thorn
 • Aangezien vanwege de Coronamaatregelen geen bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd is het van belang de bewoners van Thorn op andere manier daar zo actief mogelijk bij te betrekken
 • Het opzetten van een website waarop de bewoners kunnen reageren is een prima initiatief van de Stichting Thorn 2030
 • Het is goed dat de bewoners op de mogelijkheid om de plannen te reageren wordt gewezen; een prima idee is het om dat te doen via een flyer die in Thorn huis-aan-huis wordt verspreid
 • Via die een dergelijke website moeten de bewoners ook de verdere plannen en ontwikkelingen kunnen volgen
 • Ook andere media zoals ML5 en Delta Limburg zouden daarbij ingeschakeld kunnen worden
 • Het zou volgens de wethouders goed zijn als de Stichting Thorn 2030 het plan voor het verkeersluw maken van de oude kern onderdeel laat uitmaken van het bredere Masterplan van de Stichting dat momenteel in voorbereiding is waarin een visie wordt ontwikkeld over hoe er op toeristisch-recreatief en ook sociaal en economisch  gebied in 2030 uitziet en wat dat betekent voor de bewoners
 • Ook de ontwikkelingen rond Groeskamp (‘Maasresidence Thorn’) moeten daarbij worden betrokken
 • De gemeente is bezig onderzoek uit te zetten naar een mogelijke rondweg om Thorn om de oude kern te ontlasten en de verkeersdoorstroming te verbeteren