De verkeersoverlast in de historische kern is zodanig actueel dat wij dit onderwerp als Stichting de hoogste prioriteit willen geven.
Het verkeersplan ' Levendig maar leefbaar Thorn' dat u hier aantreft , geeft aanbevelingen voor verbetering teneinde
een rustige en veilige omgeving te creëren voor de toeristen, de middenstand en de inwoners van Thorn. 

Om u te kunnen informeren en te betrekken bij de plannen hebben we alle informatie, reacties en tekeningen op deze website geplaatst.