Om de leefbaarheid, met name in de historische kern, te behouden moeten we actief aandacht schenken aan de huidige en toekomstige verkeersbelasting. De werkgroep Verkeer van de Stichting Thorn 2030 streeft ernaar een rustige, veilige en aantrekkelijke omgeving te creëren voor de inwoners van Thorn, het wandelend en fietsend publiek en de middenstand. 

Om u te kunnen informeren en te betrekken bij de plannen plaatsen we informatie, reacties en tekeningen op deze website.