Werkgroepen van de Stichting Thorn 2030  
 
Om de voorgenomen plannen nader uit te werken zijn er verschillende werkgroepen geformeerd. In de loop van het proces kunnen werkgroepen worden samengevoegd, opgeheven of nieuwe gevormd. 

 
1 Verhaal van Thorn 
 
- Uitwerken van ‘Het verhaal van Thorn’ op eenduidige en uniforme wijze, samen met culturele partners  
 
- Samenhang tussen historisch en cultureel erfgoed met de thema’s uit het verhaal van Thorn uitwerken
 
- Ontwikkelen van educatieve activiteiten voor scholieren uit de regio 

 
2 Doelgroepen 
 
- Wie komt er naar Thorn? In samenhang met onderzoek naar leefstijlen: inzichtzoekers, avontuurzoekers, verbindingszoekers of
  plezierzoekers (harmoniezoekers?)  
 
- Hoe stimuleer je dat de meest gewenste doelgroep geïnteresseerd raakt ?
 

3 Digitaal platform
 
- Website, evenementenkalender en -coördinator? Wie maakt dat? Hoe wordt het gevuld? Wie houdt het bij? 
 
- Inbreng van organisaties en ondernemers 
 
 
4 Uitstraling Thorn en PR 
 
- Hoe wil Thorn in 2030 bekend staan? Toeristisch centrum of cultuurcentrum; alleen historie of ook actuele waarden
  (muziekcultuur)?; Naast cultuur ook natuur? Relatie met waterrecreatie?  
 
- Eenheid in presentatie en uitstraling 
 
- PR, flyers, social media, virtuele presentatie 

 
5 Communicatie en samenwerking 
 
- Hoe blijven we in verbinding? Verbinding met bezoekers/ toeristen maar ook met de inwoners van Thorn inclusief de jeugd, de
  betrokken organisaties in Thorn; met de gemeente, eventueel de provincie en het waterschap (dijkversterking)
 
- Hoe kunnen we samenwerken? Met welke organisaties samenwerken? Wat of wie hebben we daarvoor nodig? Onderwijs,
  Limburg Marketing, Stift Essen? Musea in de regio (Stevensweert)?  
 
- Gezamenlijke entreekaartjes; passes-partout; afstemming openingstijden; onderwijs- en informatie-materiaal. Samenwerking
  gidsen, gastvrouwen en -heren in Museum en Abdijkerk; 
 
- Regelmatige uitgave van een nieuwsbrief; voor wie? Hoe bereik je belangstellenden?  

 
6 Verkeer 
 
- In overleg met gemeente en inwoners komen tot een goed plan om de historisch kern verkeersluw te maken. 
 
 
7 Middelen 
 
- Werven fondsen, subsidies en andere bijdragen. Op basis van ‘Een goed verhaal’ fondsen zoeken om de acties in dat verband te
  kunnen uitvoeren; zowel overheid als particulier (Prins Bernhard Cultuurfonds; VSB-fonds, etc. sponsoren) 
 
- Beheer van middelen; verantwoording van de besteding van middelen
 
 
Heeft u belangstelling om mee te denken in een werkgroep, stuur dan een mailtje naar secretaris@thorn2030.nl