Samenstelling bestuur Stichting Thorn 2030 

In de Statuten is opgenomen dat een aantal organisaties uit Thorn het recht heeft een bestuurder te benoemen in het bestuur van de Stichting Thorn 2030.
 
De samenstelling van het bestuur per 20-12-2021 is als volgt: 
 

organisatie

bestuurslid

functie

 

 

 

Stichting Torna

Frans Tonnaer

voorzitter

Stichting Frans v.d. Berg

Joost Smeets

vicevoorzitter

Vereniging Vrienden van Thorn

Jack Grummer

penningmeester

Openluchttheater Thorn

Riëtte van Delft

secretaris

Stichting Abdijkerk


 

Museum Thorn

Wim Boonen


VVV Midden-Limburg/Limburg Marketing

Giel Polman

 

Ondernemersvereniging Thorn

Pierre Hendrikx

 

 


De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 7778 2585  
 
BTW nummer van de Stichting 8611.42.871  
 
Met vragen over de Stichting kunt u terecht op secretaris@thorn2030.nl