Samenstelling bestuur Stichting Thorn 2030 

In de Statuten is opgenomen dat een aantal organisaties uit Thorn het recht heeft een bestuurder te benoemen in het bestuur van de Stichting Thorn 2030.
 
De samenstelling van het bestuur per 06-04-2021 is als volgt: 
 
Afbeelding invoegen
 
 

De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 7778 2585  
 
BTW nummer van de Stichting 8611.42.871  
 
Met vragen over de Stichting kunt u terecht op secretaris@thorn2030.nl