Missie           
 
Waar staan we voor?
 
We staan samen voor:
-         een integraal cultureel aanbod
-         in een vitaal en onderscheidend Thorn
-         met een uitgekiende balans tussen wonen, werken en recreëren
 
Visie
 
Waar gaan we voor, wat willen we bereiken?
 
We willen in gezamenlijkheid en integraal het cultureel / historisch verhaal van Thorn presenteren aan de inwoners, de recreanten en de toeristen. We gaan daarbij voor kwaliteit, authenticiteit, beleving en bovenal betekenis.
 
Kernwaarden 
 
De kernwaarden van Thorn zijn onderstreept.  
 
Kwaliteit
 
Deze wordt bepaald door de gast die Thorn bezoekt en de waarde de hij of zij aan het bezoek toekent. Het wordt hier benoemd om te onderstrepen dat we eerder voor kwaliteit kiezen dan voor kwantiteit (massa).  
 
Authenticiteit
 
Beleving is een thema dat vaak terugkomt in de recreatie, maar dat ook te vaak negatief wordt geassocieerd met een maakbare omgeving (denk bijvoorbeeld aan De Efteling of de Outlet). Wij kiezen er voor Thorn te tonen zoals het in de kern aanwezig is.
Geen opsmuk. 
 
Beleving
 
In de positieve bekentenis. Het prikkelen van zintuigen. Mooie dingen zien, prettige muziek horen, naar aansprekende verhalen luisteren, lekkere gerechten proeven et cetera. Gewaarwording in de volle breedte.  
 
Betekenis
 
Een product of merk staat in de 21e eeuw niet alleen garant voor een bepaalde kwaliteit met functionele en emotionele waarden;
het vertelt een verhaal, waardoor de gebruiker zich ermee verbonden voelt. De belangrijkste vraag voor Thorn in de betekeniseconomie is: ‘Hoe kunnen we bijdragen of meer betekenen in het leven van onze gasten of bezoekers?’.
‘Met welke thema’s voelt men zich verbonden en hoe kunnen wij daar bij aanhaken?’ Denk bij Thorn bijvoorbeeld aan een
thema als vrouwenemancipatie.  
 
Kortom samenwerking en samenhang.