Wie zijn wij? 
 
De Stichting Thorn 2030 is een organisatie die zich als doel heeft gesteld een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Thorn in de komende jaren, op het gebied van cultuur, leefbaarheid en toerisme. Samen met een actieve bijdrage vanuit de bevolking van Thorn, willen wij het Thorn van 2030 mede gestalte geven. 
 
Meer informatie over de Stichting vindt u elders op de website.
 

Een actueel onderwerp : een verkeersluwe historische kern

Om de leefbaarheid, met name in de historische kern, te behouden moeten we actief aandacht schenken aan de huidige en toekomstige verkeersbelasting. 
De werkgroep Verkeer heeft in het najaar van 2020 een eerste concept voor een verkeerscirculatieplan ontwikkeld.
 
Inwoners hebben de gelegenheid gehad te reageren op het eerste concept van het plan.
Deze reacties kunt u nog lezen via deze link.

Alle binnengekomen reacties en suggesties zijn bestudeerd en voor zover mogelijk in het verkeersplan verwerkt. Individuele belangen en algemene belangen zijn tegen elkaar afgewogen en gezocht is naar de beste balans voor zowel inwoners, ondernemers als bezoekers.
De conclusies en aanbevelingen die we daaruit hebben getrokken kunt u hier lezen. 
 
In de laatste week van februari 2021 heeft de werkgroep het aangepaste verkeerscirculatieplan aangeboden aan de gemeente.
 
Wij houden u op de hoogte van de verdere stappen en ontwikkelingen via deze site. Vragen over dit onderwerp kunt u nog altijd richten aan verkeer@thorn2030.nl
 
 
  

  Artikel De Limburger 


 Interview op DeltaLimburg                                                                           

 Afbeelding invoegen