Wie zijn wij? 
 
De Stichting Thorn 2030 is een organisatie die zich als doel heeft gesteld een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Thorn in de komende jaren, op het gebied van cultuur, leefbaarheid en toerisme. Samen met een actieve bijdrage vanuit de bevolking van Thorn, willen wij het Thorn van 2030 mede gestalte geven. 
 
Meer informatie over de Stichting vindt u elders op de website.
 

Een actueel onderwerp : de verkeersoverlast in de historische kern !

Om de leefbaarheid, met name in de historische kern, te behouden moeten we actief aandacht schenken aan de huidige en toekomstige verkeersbelasting. Graag willen we hier, met en namens u, een plan voor ontwikkelen. 

Door Corona werden wij echter gedwongen de persoonlijke contacten tot een minimum te beperken en is het organiseren
van een informatieavond niet mogelijk. Daarom hebben wij zelf een inventarisatie gemaakt met aanbevelingen ter verbetering, waarbij de gemeente actief betrokken is.
 
Om u te kunnen informeren en te betrekken bij de plannen hebben we alle informatie en tekeningen op deze website geplaatst.  
 
Inmiddels heeft de werkgroep alle reacties op het Verkeerscirculatieplan 'Levendig maar leefbaar Thorn' bekeken en een balans gezocht tussen alle belangen. De conclusies en aanbevelingen die we daaruit hebben getrokken kunt u hier lezen. 
 
Wij houden u op de hoogte van de verdere stappen en ontwikkelingen via deze site. Vragen over dit onderwerp kunt u nog altijd richten aan verkeer@thorn2030.nl
 
 
  

  Artikel De Limburger 


 Interview op DeltaLimburg                                                                           

 Afbeelding invoegen